Наша місія


Внаслідок трьохсотлітнього перебування в складі імперської Росії, українська наука практично не інтегрована в світовий науковий процес, і нині організаційно побудована за зразками давно не існуючої соціалістичної держави. Як наслідок, в Україні практично відсутня законодавчо закріплена, ефективно працююча схема комерціалізації наукових результатів. Науковці в переважній своїй більшості не співпрацюють з комерційними фірмами, орієнтуються лише на державне фінансування.

UkrLabs, опираючись на свій досвід, вважає своєю місією інтеграцію української науки з західною наукою. В той же час залучені кошти через контрактні дослідження, через наукові дослідження в форматі аутсорсингу будуть сприяти нарощуванню потенціалу нашої країни для проведення досліджень світового класу, залученню та утриманню найбільш талановитих українських науковців, підготовки нового покоління дослідників.

Весь досвід співпраці з західними комерційними та науковими установами UkrLabs та її академічні партнери використовують для розширення співпраці з українським приватним сектором, що веде до створення робочих місць високої якості, зростання економіки України.

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.