Віктор Кунах, член-кореспондент, НАН України


Віктор Кунах – доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також є президентом Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, головним редактором часопису «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів».

Наукова діяльність Віктора Кунаха пов’язана з дослідженнями мінливості рослинного геному в природі та популяції клітин in vitro як основи адаптації до змін умов росту, вивченням причин і механізмів структурної та функціональної варіативності генома в популяції клітин in vitro і в природі, а також пошуком шляхів регулювання цієї мінливості з метою розробки молекулярно-генетичних, фізіологічних та біохімічних принципів біотехнології рослин.


Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.