Команда UkrLabs


Надія Качапут
Координатор проекту

Email    LinkedIn    Tel.: +38(066)2787610


Владислава Ковальська, д.б.н.
Провідний науковий співробітник

Email    LinkedIn    Публікації і патенти

Випускниця хімічного факультету Київського національного Унiверситету iмeнi Тараса Шевченка. У 1996-1999 рр. навчалася в аспірантурі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. З 1996 року працює в цій же науково-дослідній установі. У 2000 році здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук (спеціальність «молекулярна біологія»), у 2012 році – науковий ступінь доктора біологічних наук (спеціальність «біоорганічна хімія»). Зараз Владислава працює у відділі біомедичної хімії Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та очолює групу дизайну флуоресцентних зондів.

Науковий доробок Владислави – 78 статей, 4 міжнародні патенти (або заявки на патенти), 2 розділи у книгах.

Владислава займається розробкою флуоресцентних зондів для детекції біополімерів зокрема амілоїдних агрегатів білків, нативних білків, нуклеїнових кислот. Досліджує макроциклічні сполуки як інгібітори утворення амілоїдних фібрил білків, вивчає взаємодії макроциклічних металокомплексів із глобулярними білками з використанням спектрально-люмінесцентних методів.


Володимир Бджола, к.х.н.
Старший науковий співробітник

Email   LinkedIn   Публікації і патенти

Випускник хімічного факультету Київського національного унiверситету iмeнi Тараса Шевченка. У 1994-1997 рр. навчався в аспірантурі цього ж навчального закладу. В 1998 році захистив кандидатську дисертацію (спеціальність «неорганічна хімія»). В Інституті молекулярної біології і генетики НАН України Володимир працює з 2001 року. Обіймав посаду наукового співробітника, з 2006 року і до сьогодні – старший науковий співробітник відділу біомедичної хімії.

Володимир є співавтором 144 наукових праць, з них – 59 статей (зокрема 26 у провідних міжнародних виданнях) і 6 патентів.

Володимир вивчає молекулярні механізми дії ензимів, досліджує білок-лігандні взаємодії, займається аналізом та вирівнюванням білкової послідовності, моделюванням по гомології, ідентифікацією та аналізом зв’язувального сайту; віртуальним скринінгом сполук та оптимізацією алгоритмів скринінгу; визначенням кореляційних залежностей «хімічна структура – біологічна активність»; дизайном та оптимізацією структури гетероциклічних сполук для збільшення їх афінності до ензимів; розробкою біологічно активних сполук.


Анатолій Баланда, к.х.н.
Науковий співробітник

Email    LinkedIn    Публікації і патенти

Випускник хімічного факультету Київського національного унiверситету iмeнi Тараса Шевченка. У 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБіГ НАНУ). З липня 2003 р. обіймав посаду провідного інженера, з грудня 2003 р. – посаду молодшого наукового співробітника ІМБіГ НАНУ. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію (спеціальність «біоорганічна хімія»). Зараз Анатолій є науковим співробітником відділу біомедичної хімії ІМБіГ НАНУ.

Анатолій є співавтором 45 наукових праць, з них – 18 статей (зокрема 12 у провідних міжнародних виданнях) і 2 патенти.

Анатолій займається синтезом інгібіторів протеїнкіназ FGFR1 і СК2 як потенційних протипухлинних препаратів на основі тієно[2,3-d]піримідину та піридин-3-карбонітрилу з використанням методів комп’ютерного моделювання, а також отриманням нових стирилціанінових барвників для аналізу агрегованих білків.


Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.